Vi setter nå gang med prosjektet «Utdanning – Helse – Sikkerhet» i Voartopele De Sus – Romania. Allerede har 5 studenter og 2 lærere fra Halden Videregående skole besøkt Romania og levert og satt opp 25 datamaskiner. Dette som ett ledd i utdannings biten av prosjektet, her har vi videre planer om språkundervisning i Engelsk samt videreutvikling av IT kompetanse. Vi er også i gang med å samle inn midler til innkjøp av en brannbil og en helse bil. Vi trenger 200 000,- til dette formålet og det er bare å vippse til 78999 eller sende ett bidrag til konto 1030.11.18282, merk gjerne betalingen med UHS for Utdanning – Helse – Sikkerhet. Så snart biler har blitt innkjøpt planlegger vi transporten ned til Romania. Vi har også med oss på laget representanter fra Norsk og Svensk brann og ambulanse tjeneste for å blant annet gjennomføre undervisning i Romania. Dette gir en faglig og trykk forankring av prosjektet. Det er også en stor mulighet for at brann og rednings mannskaper fra Romania kan komme hit til Norge og få litt faglig påfyll. H2H har i dag også kontaktet FN i Norge var prosjektet da det kom oss for øret at dette området er rangert av FN som ett av de fattigste områder i Europa.