Om oss

H2H (Hand 2 Hand) ble startet opp i september 2000, etter initiativ fra Tom Andreassen. Fra 1994 til 2000 var Tom ansatt i en annen norsk hjelpeorganisasjon og jobbet med hjelpearbeid på heltid. Han jobbet i noen år med prosjekter i Romania og har besøkt landet enn rekke ganger siden 1995. I tillegg har Tom jobbet med hjelpeprosjekter i Albania, Ukraina, Tanzania, Sudan og Kenya. Da han sluttet i denne organisasjonen i 1999 og  begynte å jobbe på en ungdomsinstitusjon i Norge,  startet han H2H. Tom er utdannet fotograf, men har utallige kurs og mange års erfaring med ungdomsarbeid og rusrehabilitering.

H2H  driver sitt arbeide i Romania fordi det vardet landet de allerede kjente best,
og han hadde et godt kontaktnett der.

H2H fikk etter hvert med seg flere medhjelpere og støttespillere i  Norge. Flere av disse er utdannet og jobber innen barnevern, skole, rus omsorg etc Til sammen har de lang erfaring fra arbeid innen rusmisbruk, barnevern og psykiatri som kommer H2H til nytte i sine prosjekter.

H2H er en forening som blir drevet på frivillig basis. Ingen involverte mottar lønn eller honorarer for sin innsats, og alle midler går direkte til våre prosjekter. Dette er et ufravikelig prinsipp for H2H, og en av grunnene til at H2H startet opp.

H2H har i dag en ansatt i Romania som i sin helhet er lønnet av Lindhaugen AS 50% og MMC Hotels 50%.

H2H får sine inntekter fra kulturarrangementer, sponsorer og faste givere, og har flere konserter i året. Disse blir annonsert via blant annet  vår hjemmeside.