Vi har lenge vurdert og gjøre prosjekt i egen by og starter opp med dette nå på nyåret 2024. Det blir ett foto prosjekt rettet mot byens innbyggere og med fokus på psykisk helse. Her ser dere en del av prosjektbeskrivelsen og formål. Vi gleder oss til og sette i gang.

1 PROSJEKTETS OVERORDNEDE FORMÅL.
Formålet med prosjektet er (å danne) en gruppe som kan gi et frivillig og gratis fritidstilbud
innen foto/media, film o.l. til personer i Halden kommune som av en eller annen grunn
(psykisk, fysisk) kan ha behov for et trygt og kreativt tilbud innen nevnte felt.
1.1 ORGANISERING OG LEDELSE
Prosjektet skal organiseres under H2H´s «paraply» og ansvarlig leder vil være Tom
Andreassen. Øvrige prosjektmedlemmer se siste side.
1.2 MÅL.
Å gi impulser til brukere, som kan være med på å vekke positiv interesse og gi gode
opplevelser for individer som av en eller annen grunn sliter med å finne meningsfull aktivitet
i hverdagen.
Og videre gjennom brukermedvirkning, samhandling og gjennom voksen og faglig
veiledning, innen foto/film/media og naturopplevelser, å vekke «spirer» slik at personlig
utvikling og mestrings-følelse kan vokse og blomstre.
Gruppen skal tjene som et forebyggende tiltak mot psykiske lidelse og ensomhet etc.

1.3 MÅLGRUPPEN:
Målgruppen prosjektet ser for seg er individer med (psykiske) problemer, er ensomme eller
strever med andre utfordringer av lignende karakter. (På nåværende tidspunkt vil ikke
prosjektet gi noen nærmere definisjon av målgruppen) Det er essensielt for prosjektet at
målgruppen kan være personer med spesielle behov, som innenfor fagfeltet foto/film/media
kan finne en sunn interesse gjennom et trygt voksent og faglig miljø.
Prosjektet tar sikte på å søke personer som har interesse for foto og friluftsliv, eller tilfeller
hvor en kan framkalle en slik sunn interesse gjennom et fellesskap. Personer som under
kyndig voksen veiledning og inspirasjon, kan både lære foto og skape noe som kan være
med på å bygge opp og understøtte en positiv holdning og personlighet.
Vi tenker at vi gjennom sosialt og trygt miljø, kan stimulere og eventuelt vekke kreative evner
i enkelt individet og gi grobunn for positiv personlig utvikling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *