Ved en tur vi hadde til Romania i September 2017 ble vi informert om at Voartopele De Sus er rangert som ett av de fattigste områder i Europa. De har blant annet en brannbil som ikke har startet på flere år. H2H kontaktet da Jan Burud som jobber ved Halden Brannstasjon, som umiddelbart ville være med å gjøre en innsats der nede. Vi dro så over grensen til Svenske brann og redningstjenesten i Strømstad som også sa seg villige til å bli med i en eller annen form. Så nå har prosjektet fått en overskrift «Utdanning – helse – sikkerhet» Vi er i full gang med planleggingen og innsamlingen. Vi vill sette i gang med forsøke å skaffe en brannbil, en helse bil, utstyr til begge biler, samt oppgradering av skolen feks ved å skaffe utstyr innen IT etc. Jan Burud og Tom drar ned for å møte stedets Ordfører Ilie Buhoc i løpet av November og vi kommer tilbake med egen artikkel om denne turen.