I år igjen har Halden Videregående Skole ved elevrådet valgt å støtte Hand2Hand i forbindelse med  ODdagen. Dette setter vi utrolig stor pris på og er en av de største innsamlingene Hand2Hand har i løpet av ett år. Totalbeløpet som blir samlet inn har variert noe, men i de årene som det har blitt samlet inn midler til Hand2Hand har det ligget på +/- 250 000,- som er ca 50% av det som vi har til rådighet i løpet av ett år. Da er det lett å forstå hva dette betyr for oss og våre prosjekter. I år vil noe av pengene gå til vårt nye og store prosjekt i Voartopele De Sus under overskriften «Utdanning-Helse-Sikkerhet» og noe vil vi bruke på å lage en sommertur for barn som aldri har opplevd å være på en ferie. Tidligere har vi blant annet hjulpet en familie med en kreftsyk mor , mann og to barn som bodde i ett skur uten innlagt vann eller tilgang til toalett. Takket være Halden
Videregående Skole og deres innsamling fikk vi leid en leilighet til familien og hjulpet til med utdanning av barna. Dette resulterte til slutt med far i huset fikk jobb. Sønnen i huset fikk også jobb etter endt utdanning og de står i dag på egne ben takket være innsamling fra Halden Videregående Skole.